Objectiu, bases i beneficis

OBJECTIU DEL PROJECTE

TICCentral.cat és una plataforma de la Fundació puntCAT que neix amb la finalitat d’apropar a la societat catalanoparlant serveis d’utilitat en l’àmbit d’Internet i les Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

BASES PER SER COL·LABORADOR

Les bases per tal de ser partner.cat (en endavant el col·laborador) i poder disposar d’un espai exclusiu en aquest web, són les següents:

 • Disposar d’una URL amb domini .cat. No té perquè ser la principal, el domini .cat pot estar redirigit a la versió catalana del web, o a la part del web on s’hi mostri contingut en català o es faci referència a la cultura catalana. En tot cas, la URL publicada al portal ticcentral.cat serà una URL amb extensió .cat. Si no teniu cap domini .cat, poseu-vos en contacte amb nosaltres per tal de que us facilitem un codi de descompte.
 • Signar el conveni. Una vegada se’ns comuniqui l’interès per ser partner.cat a través del formulari de contacte, procedirem a enviar la documentació o a donar accés a la plataforma de gestió documental on es pujaran el conveni signat. El conveni podrà ser també enviat per correu electrònic, i s’haurà de tornar degudament signat i escanejat.
 • El col·laborador es compromet a desenvolupar, amb l’ajut de la Fundació puntCAT, un mínim de tres accions promocionals l’any, corresponents a comunicar alguna promoció vigent de la Fundació puntCAT al seu web, comunicacions (newsletter a la seva base de dades) i xarxes socials.
 • Es demana participar de forma activa en les xarxes socials del projecte o, en el seu defecte, a les xarxes socials de la Fundació puntCAT.
 • Linkbuilding: Els logotips inserits al web del col·laborador hauran de redirigir al web ticcentral.cat. La Fundació podrà demanar al col·laborador que els logos redirigeixin a un altre web per motius promocionals.
 • Tot col·laborador té dret a fer una inserció en el bloc del web ticcentral.cat, parlant d’alguna temàtica que tingui a veure amb la seva especialitat, aportant valor i comentant aspectes que puguin ser d’interès per a la comunitat. L’objectiu dels articles del bloc no és en cap cas l’autopublicitat. Tot comentari o inserció tant al web com al blog, passarà per moderació de l’administrador del projecte, per assegurar la qualitat dels continguts.

 
BENEFICIS DE FORMAR PART DEL PORTAL TICCENTRAL.CAT

Formar part de la nostra xarxa de col·laboradors us pot ajudar a augmentar la visibilitat i millorar el vostre posicionament, a més de generar negoci amb els usuaris que demanden serveis a Internet.

Es pot resumir en els punts següents:

 • Increment de la vostra visibilitat: les landings promocionals de la Fundació puntCAT inclouran un enllaç per accedir al portal. El nostre web triplica visites en èpoques promocionals, arribant a les 3000 visites diàries, visites que podran accedir al portal http://www.ticcentral.cat amb un sol clic.
 • Invertirem en publicitat i promoció: per ràdio, mitjans digitals, xarxes…
 • És gratuït: només fem d’intermediaris, no cobrem per derivar negoci cap als nostres col·laboradors.
 • Segell de qualitat: els nostres col·laboradors estan certificats per la Fundació puntCAT. Aquells col·laboradors que demostrin qualitat, podran col·locar el logotip de partner puntCAT al seu web, com a senyal distintiu de qualitat (prèvia sol·licitud i estudi del col·laborador).
 • Creació de comunitat: serà possible interactuar de forma directe amb altres col·laboradors, compartint experiències, facilitant contactes, subcontractant tasques, etc. És una autèntica xarxa social professional pensada per generar negoci, tant de forma individual com de forma col·laborativa
 • És un espai on podreu ensenyar el vostre treball: mostrar els vostres projectes, tenir una fitxa que us serveix com a web corporatiu
 • Espai d’opinió: el bloc del web és un espai on podreu explicar el valor del vostre negoci, comentar experiències, compartir notícies. Un espai de debat obert a tothom que ens ajudarà a tenir contingut fresc i d’utilitat per a la comunitat.
 • Comentaris i rating: els vostres clients podran opinar sobre la qualitat de la feina rebuda, deixar la seva opinió i valorar-vos com a professionals. Quantes més opinions positives, millor posicionats estareu al portal.